Vi er opptatt av miljøet


Derfor benytter vi kun underleverandører som har stort fokus på miljøtiltak.
Vi etterstreber å lage minst mulig avfall ut fra produksjon iverksatt av oss.

Miljømerket papir
Vi benytter kun underlevernadører som produserer utelukkende på miljømerket papir.
;